Klassen

Klasse 1a – Hasenklasse (Frau Mischok)

Klasse 1b – Pinguinklasse (Frau Scholz)

Klasse 1c – Igelklasse (Frau Heidmeier)


Klasse 2a – Eisbärenklasse (Frau Daghbor):

Klasse 2b – Mäuseklasse (Frau Groth):


Klasse 3a – Elefantenklasse (Frau Martini):

Klasse 3b – Drachenklasse (Herr Vens):

Klasse 3c – Löwenklasse (Frau Herrmann):


Klasse 4a – Eulenklasse (Frau Schürkens):

2a

Klasse 4b – Froschklasse (Frau Dombrowski):

2b